Kvalitet  Sikkerhet

Hjem

Vår kompetanse:

  • Oppbygging og vedlikehold av styringssystemer for HMS, sikring, risiko, kvalitet m.v.
  • Interne og eksterne revisjoner innen HMS, sikring og kvalitet
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Opplæring i HMS-, risiko- og kvalitetsledelse
  • Organisasjonsutvikling og optimalisering
  • Coaching/leder og medarbeiderutvikling
  • Outsourcing av tjenester
  • Arbeidsmiljøkartlegginger

bottom