Kvalitet  Sikkerhet

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Olav Harald  har nå fullført mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger med meget godt resultat.  Han skrev masteroppgaven med tittel “100-årsbølge fra verdensrommet.  Hvordan kan neste ekstreme solstorm true petroleumsvirksomheten i Norge?”  Han fikk karakter A.  Oppgaven dokumenterer at olje-virksomheten i Norge vil kunne rammes alvorlig hvis landet blir rammet av en ekstrem solstorm.  Strømforsyningen til elektrifiserte installasjoner vil kunne bli rammet, forsyningstjenesten med båter og helikopter vil kunne få store problemer med navigasjon og posisjonering osv.