Kvalitet Sikkerhet

Om oss

Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS tilbyr private og offentlige virksomheter rådgivningstjenester innen fagområdene helse,miljø og sikkerhet, kvalitetsikring og organisasjonsutvikling.

Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS ble etablert i 1991.

Vi tilbyr private og offentlige virksomheter  rådgivningstjenester innen fagområdene helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring og organisasjonsutvikling. Firmaet representerer en høy faglig kompetanse hvor hver enkelt ansatt besitter en spisskompetanse innenfor sitt fagområde.

Vår yrkeserfaring  er både fra tilsynsmyndigheter og offentlig forvaltning, samt offshore, industri, bank, forsikring, medisin m.fl. Vi er kjent for kvalitet og faglig tyngde.

Generelt sett kan vi bistå din organisasjon innen:

 • Oppbygging eller revitalisering av HMS- og kvalitetssystemet
 • Revisjon internt og/eller av leverandører
 • Opplæring i HMS-, risiko- og kvalitetsledelse
 • Trivselsundersøkelse/medarbeiderregnskap
 • Organisasjonsutvikling og konfliktløsning
 • Omstillingsprosesser
 • Coaching
 • Leder og/eller -medarbeiderutvikling
 • Utkontrahering/ Outsourcing av spesialister
 • Management for hire/ Interimleder