Kvalitet Sikkerhet

Referanser

Referanser_mediumKvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS har hatt oppdrag for offentlige og private virksomheter innen de fleste bransjer. Av større oppdrag kan nevnes:

 • Outsourcing av seniorkunsulenter til QA, HSE (Quality & Risk Manager) funksjoner i Olje & Gass sektoren. Herav BP, Statoil, Lundin Petroleum etc.
 • Utvikling og implementering av HMS-systemer i to store tekniske etater i Oslo kommune samt en rekke bedrifter i Østlandsområdet
 • Utvikling av systemer for avfallsbehandling i Oslo kommune og Drammen kommune
 • Gjennomføring av risikoanalyser ifm. avfallsanlegg i Oslo og Drammen kommune
 • Deltakelse i engineeringsprosjekter for flytende og bunnfaste petroleums-innretninger for både boring og produksjon (Oseberg Sør, Jotun, Borgland Dolphin mfl.)
 • Kartlegging og klassifisering av borerigger for bruk på norsk sokkel frem mot år 2010 for Statoil
 • Implementering av kvalitetssystem for sertifisering etter ISO 9002 (Hallingplast AS).
 • Utvikling av kvalitetssystem for et NRK-prosjekt vedr. filmproduksjon og multimedia informasjonsprogram.
 • Deltakelse i utviklingen av SYNERGI, et informasjonssystem for ulykker og tilløp til ulykker til bruk i oljevirksomheten og annen virksomhet world-wide.
 • Oppbygging av industrivern og etablering av beredskapsplaner i en teknisk etat i Oslo kommune
 • Inspeksjoner og tilstandskartlegging av mobile borerigger på norsk og britisk sektor
 • Faste kontrakter i HMS-ledelse i flere store hoteller i Hallingdal
 • Faste oppdrag for Hallingdal Bedriftshelsetjeneste innen fysisk/kjemisk arbeidsmiljøkartlegginger og risikovurdering
 • Bistand ved implementering av ISO 14001 i en gjenvinningsbedrift
 • Kurs i kvalitetssikring for byggmesterlauget i Hallingdal
 • Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud i flere bedrifter
 • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av medarbeiderregnskapet ved Doktor Holms hotel, Pers hotel, MaxBo, Alna, Renovasjonsetaten i Oslo m.fl.