Bedriftsrådgivning innen kvalitet-, risiko- og HMS-ledelse

Vi går grundig til verks

Vi hjelper deg å oppnå gode resultater og fornøyde ansatte

Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS tilbyr rådgivningstjenester for næringslivet og offentlige virksomheter i Norge og utland. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen HMS, risiko, kvalitetssikring og organisasjonsutvikling. Kontakt oss gjerne for å finne ut hva vi kan bistå med!

Kontakt oss

Våre tjenester

Generelt sett kan vi bistå din organisasjon med:

 • Fungering i lederstillinger i selskaper og prosjekter innen kvalitet, risiko og HMS

 • Oppbygging og revitalisering av HMS-/internkontrollsystem i hht. norsk lovgivning og ISO 45001.

 • Oppbygging og revitalisering av ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø i hht. ISO 9001 og 14001.

 • Prosjektoppfølging mht. kvalitets- og risikostyring.

 • Revisjon internt og/eller av leverandører.

 • Opplæring i HMS-, risiko- og kvalitetsledelse og gjennomføring av risikoanalyser.

 • Gjennomføring av periodiske trivselsundersøkelser.

 • Organisasjonsutvikling og strategiarbeid.

 • Planlegge og bistå i omstillingsprosesser.

Arbeidsmiljø

 • Kartlegging av fysisk/kjemisk/ergonomiske arbeidsmiljø.

 • Kartlegging av inneklima/forurensninger i arbeidsatmosfæren.

 • Kartlegging av det organisatoriske arbeidsmiljø (psykososialt arbeidsmiljø).

 • Risikovurdering.

 • Opplæring generelt for ledelse, verneombud og medarbeidere.

Revisjoner og verifikasjoner

 • HMS-revisjoner.

 • Kvalitetsrevisjoner.

 • Miljørevisjoner.

 • Oppfølging av underleverandører og leveranser.

Revisjonene gjennomføres i hht. ISO 19001 og gir bedriftens ledelse en uhildet gjennomgang av systemet med hensyn på å kartlegge områder med forbedringspotensial. Eventuelle avvik og observasjoner i forhold til systemets forutsetninger beskrives i en revisjonsrapport.

HMS- og kvalitetsledelse

HMS- og kvalitetsledelse omfatter daglig oppfølging av virksomhetens drift eller prosjektutvikling. Det innebærer også utvikling og vedlikehold av styringssystemer for HMS, risiko og kvalitet. Det sentrale er å styrke den kompetanse som kunden måtte trenge for å få en optimal effekt ut av systemene med hensyn til arbeidsmiljø, sikkerhet og kvalitet.

En organisasjon kan ha behov for en midlertidig leder/vikar ved akutt sykdom, fratreden eller dersom det er behov for helt spesielle ferdigheter i en fase. Ta gjerne kontakt for å få en vurdering av om vi har rette vedkommende til å dekke din organisasjons behov.

Ytre miljø

 • Kartlegging av utslipp / konsekvensutredninger.

 • Prøvetaking / målinger.

 • Avfallshåndtering.

 • Risikovurderinger.

Organisasjonsutvikling

 • Omstillings- og omorganiseringsprosesser.

 • Leder-/medarbeiderutvikling.

 • Trivselsundersøkelse.

Beredskap

 • Utarbeide og implementere beredskapsplaner.

 • Utføre beredskaps- og sårbarhetsanalyser.

 • Gjennomføring opplæringsaktiviteter.

Er du interessert i noen av våre tjenester?

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende pristilbud!

Faglig tyngde og kvalitet i fokus

Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS ble etablert i Gol i 1991. Vi tilbyr rådgivningstjenester for private og offentlige virksomheter innen fagområdene helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring og organisasjonsutvikling. Firmaet representerer en høy faglig kompetanse og lang erfaring.

Vår yrkeserfaring er både fra tilsynsmyndigheter og offentlig forvaltning, samt landbasert industri og offshore. 

Vil du jobbe hos oss? 

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med profesjonelle aktører som er interesserte i å jobbe innen våre fagområder. Last gjerne opp din CV i kontaktskjemaet lengst ned på siden.

Noen oppdrag vi har utført:

Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS har hatt oppdrag for offentlige og private virksomheter innen de fleste bransjer. Av større oppdrag kan nevnes:

 • Kvalitetsleder i Statens karbonfangst- og lagringsprosjekt i regi av Gassnova (CCS-prosjektet)

 • HMS- og kvalitetsrådgiver i Fortum Oslo Varme AS

 • Quality & Risk Manager i utbyggingsprosjekt for Equinor (Statoil)

 • HMS, risiko og kvalitetsrådgiver i flere offshore bygge- og boreprosjekter på norsk sokkel

 • Revisjonsleder i AkerBP

 • Revisjonsleder på engasjement for Achilles

 • Bistand til en rekke landbaserte industribedrifter i utvikling og vedlikehold av ledelsessystemer for HMS, risiko og kvalitet

 • Gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger og spørreundersøkelser

 • Implementering av ISO 9001 og ISO 14001 og sertifiseringsprosesser

 • Gjennomføring av risikoanalyser og beredskapsøvelser

 • Opplæringsaktiviteter innen arbeidsmiljø for ledere og verneombud

På utkikk etter en erfaren bedriftsrådgiver?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kvalitet & Sikkerhet Rådgivning AS

Gamlevegen 6,
3550 Gol

Ingen fil valgt